Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/12/2020 09:27:17
Tăng cường công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân 2020-2021

Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho vật nuôi. Ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2235/UBND-NNTN về  tăng cường công tác  phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân 2020-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, áp dụng các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở phối hợp với các đoàn thể huy động nguồn nhân lực tại chỗ hỗ trợ kịp thời cho người dân triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi có hiệu quả; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với các đoàn thể và chính quyền các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn thô xanh như rơm, rạ, cỏ khô, thân cây ngô, lá mía, ngọn mía... làm thức ăn cho trâu, bò, tận dụng diện tích đất không sử dụng để trồng cỏ, ngô dày đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc vào vụ đông. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, che chắn chuồng trại tránh mưa rét, gió lùa. Không cho gia súc làm việc hay chăn thả ngoài đồng, bãi chăn thả, trên rừng qua đêm trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 12ºC; bổ sung thức ăn tinh bột, thức ăn giàu đạm, thức ăn thô xanh, nước uống ấm, vitamin, muối khoáng …; đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày giá rét để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho đàn gia súc; Cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, không chủ quan và chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân về các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại cơ sở. Phối hợp với các địa phương cập nhật, tổng hợp đầy đủ, chính xác số lượng vật nuôi bị thiệt hại để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./.   

                                                                                                                                                                                                Thanh Loan