Đường dây nóng: 0218 3909 192
18/02/2014 00:00:00
Quyết định về việc phân công Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình

Quyết định về việc phân công Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình