Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/08/2014 00:00:00
Quyết định v/v chuyển giao thẩm quyền chứng thực của UBND huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định v/v chuyển giao thẩm quyền chứng thực của UBND huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình