Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/02/2014 00:00:00
Quyết định Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình