Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/02/2014 00:00:00
Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh