Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:24:29
Quy định mới về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Kể từ năm học 2021-2022, việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

Việc đánh giá định kỳ của học sinh được thực hiện thông qua bài kiểm tra, bài thực hành, dự án học tập cụ thể như sau: Thời gian làm bài kiểm tra đối với môn học có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, đối với môn học có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa là 120 phút; Đối với bài kiểm tra đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;…

Việc học sinh được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông khi có đủ 03 điều kiện sau:

- Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Kết quả học tập cả năm được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 02 buổi/ngày quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

Những học sinh gặp khó khăn trong học tập do mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đối với học sinh được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh được kiểm tra, đánh giá thay thế bằng nội dung lý thuyết để có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/9/2021.

                                                                                                                                                                                                        Bích Hòa