Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/10/2013 00:00:00
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ KHÁCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ KHÁCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ KHÁCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

( Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ- VPUBND

ngày        tháng 11  năm 2005 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh )

-----------------------------------------

 

               Điều 1: Chức năng , nhiệm vụ của Nhà khách UBND tỉnh

 

             Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà bình là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện chức năng phục vụ ăn, nghỉ cho các đối tượng khách đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các hội nghị do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức và hội nghị của các Sở, Ban ngành trong tỉnh.

            Ngoài nhiệm vụ trên, Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh được sử dụng cơ sở vật chất, lao động hiện có để tổ chức các dịch vụ có thu đảm bảo một phần chi phí cho hoạt động thường xuyên của Nhà khách.

            Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoà Bình để hoạt động giao dịch.

            Quản lý tài sản, hạn mức kinh phí được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

            Điều 2 : Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ nhiệm;

- Chủ nhiệm là người điều hành mọi hoạt động của Nhà khách, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Nhà khách, .giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo và tổ chức phục vụ tốt dịch vụ ăn, nghỉ các đoàn khách Trung ương, các tỉnh đến làm việc tại Văn phòng và UBND tỉnh Hòa bình.

            - Chỉ đạo, quản lý , sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản hiện có của Nhà khách UBND tỉnh.

            - Làm chủ tài khoản, chịu trách nhiệm về quản lý thu, chi tài chính của Nhà khách theo đúng quy định của luật ngân sách Nhà nước.

            - Quản lý và sử dụng lao động hiện có, khi cần được phép ký hợp đồng lao động ngắn hạn theo vụ việc, theo ngày để thực hiện nhiệm vụ được giao.

            - Chăm no về đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức Nhà khách, giải quyết kịp thời mọi quyền lợi người lao động theo chế độ, quy định.

- Được uỷ quyền một số nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Nhà khách cho Phó chủ nhiệm khi cần thiết.

            - Giữ mối quan hệ công tác với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Phòng, Trung tâm - các tổ chức Đoàn thể cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

            - Chịu trách nhiệm về công tác sửa chữa, mua sắm tài sản Nhà khách.

- Chỉ đạo cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm.

 

           

            Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó chủ nhiệm.

            - Chỉ đạo trực tiếp các bộ phận Buồng, Bàn, Bếp và tổ chức phân công lao động hợp lý, phục vụ kịp thời các yêu cầu về ăn, nghỉ tại Nhà khách.

- Trực tiếp ra thực đơn, kiểm tra chặt chẽ đơn giá, số lượng, chất lượng thực phẩm nhập, xuất chế biến, thường xuyên cải thiện món ăn, nâng cao chất lượng phục vụ.

- Được uỷ nhiệm ký duyệt các hoá đơn thanh toán, phiếu thu tiền mặt của khách.

- Điều hành mọi hoạt động Nhà khách khi Chủ nhiệm đi vắng.

            - Nắm được số lượng khách đến ăn ngủ hàng ngày tại Nhà khách.

            - Đôn đốc các đơn vị làm thủ tục thanh toán công nợ kịp thời.

           

    Điều 4 : Nhiệm vụ của kế toán, tài vụ.

          a, Nhiệm vụ của Kế toán;

- Giúp Chủ nhiệm và người được chủ nhiệm uỷ quyền quản lý tốt kinh phí, dự toán được giao hàng năm, quản lý nguồn thu, chi các dịch vụ và tài sản Nhà khách UBND tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của Nhà khách.

-          Tổng hợp về ăn, nghỉ các dịch vụ khác, kịp thời và làm thủ tục thanh

toán cho khách nhanh gọn, chính xác.

- Mở đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định của nhà nước.

- Hàng tháng kiểm kê quỹ tiền mặt và báo cáo doanh thu các dịch vụ,

kiểm tra chặt chẽ các chứng từ thanh toán đảm bảo tính chính sác, hợp lý trước khi trình duyệt.

            - Hàng năm kiểm kê tài sản các bộ phận do Nhà khách quản lý.

- Chấp hành chế độ lập báo cáo tài chính hàng quý, năm chính sác, trung thực và bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính kế toán theo quy định của Bộ tài chính.

- Đôn đốc các đơn vị thanh toán công nợ kịp thời.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Chủ nhiệm Nhà khách phân công.

 

    b, Nhiệm vụ của thủ quỹ;

      - Mở sổ quỹ tiền mặt và ghi chép đầy đủ, chính sác, trung thực, sạch sẽ vv

- Giữ bí mật và quản lý an toàn tuyệt đối két quỹ, thực hiện thu chi quỹ tiền mặt đúng chế độ, nguyên tắc, hàng tháng kiểm kê và đối chiếu quỹ tiền mặt với kế toán, báo cáo kịp thời khi phát hiện thừa, thiếu quỹ tiền mặt.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Chủ nhiệm Nhà khách phân công.

 

                Điều 5 ; Nhiệm vụ của Vệ sinh, Lễ tân, Hội trường.

            - Vệ sinh sạch sẽ khuôn viên cơ quan trước giờ làm việc, chăm sóc vườn cỏ, cây cảnh luôn xanh, sạch, đẹp.

 

           

 

 - Mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ các yêu cầu của khách như số lượng, tiêu chuẩn khách ăn, nghỉ, số điện thoại người báo, báo ngay cho các bộ phận Bếp, Buồng, Bàn, Hội trường có liên quan, các Hội nghị lớn, khách của tỉnh phải báo cáo lãnh đạo Nhà khách để kịp thời chỉ đạo phục vụ chu đáo, đối với khách vãng lai có nhu cầu nghỉ tại Nhà khách phải kiểm tra chứng minh thư, hoặc giấy tờ cá nhân cần thiết.

            - Kiểm tra phòng nghỉ trước khi trao chìa khoá phòng cho khách .

- Hàng ngày phải báo cáo Phó chủ nhiệm, Kế toán biết số lượng khách đến, đi, để làm thủ tục thanh toán.

- Quản lý, sử dụng tốt trang thiết bị được giao, luôn vệ sinh sạch sẽ phục vụ kịp thời các hội nghị của tỉnh.

- Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong phục vụ và sinh hoạt.

- Cuối tháng tổng hợp số lưọng khách ăn, nghỉ báo cáo Lãnh đạo Nhà khách.

            - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Nhà khách phân công.

 

Điều 6; Nhiệm vụ nhà Buồng, Bàn, Bếp

            - Quản lý, sử dụng tốt trang thiết bị hiện có được trang bị ở các bộ phận, tuyệt đối không được để sảy ra hiện tượng thất lạc, mất tài sản được giao.

- Luôn vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời nhu cầu khách.

- Kiểm tra trang thiết bị phòng ngủ trước khi nhận chìa khoá phòng của khách.

- Luôn đảm bảo mua thực phẩm tươi sống, đủ về số lượng và chất lượng, thường xuyên chế biến, cải tiến các món ăn phù hợp yêu cầu khách.

- Chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy về trang phục,vệ sinh trong giờ làm việc. 

- Mở sổ ghi chép đầy đủ số lựợng khách, ăn, nghỉ, cuối tháng đối chiếu với các bộ phận liên quan.

- Sử  dụng tiết kiệm điện, nước trong phục vụ và sinh hoạt.

            - Cuối tháng lập biên bản xuất huỷ những trang thiết bị phục vụ hư hỏng, không sử dụng được.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Nhà khách phân công

 

                  Điều 7 : Điều khoản thi hành;

Cán bộ công chức và nhân viên Nhà khách có trách nhiệm thực hiện bản Quy định này. Người có thành tích sẽ được khen thưởng, người vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

         Trong quá trình thực hiện, nội dung nào chưa hợp lý sẽ được chỉnh sửa, bổ xung.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH HOÀ BÌNH