Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/03/2023 08:45:49
Phục vụ Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 03 năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 03/2023 vào hồi 08h00’ ngày 28/3/2023, thứ Ba (Theo Giấy mời họp số 114/GM-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh) tại Phòng họp số 4– Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 14h30’ ngày 27/3/2023 (thứ Hai) ./.