Đường dây nóng: 0218 3909 192
02/01/2023 15:53:32
Phục vụ hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2023

Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ thang 01/2023 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì được diễn ra vào hồi 7h30’ ngày 04/01/2023, thứ Tư (theo Giấy mời họp số 511/GM-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh)) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 15h30’ ngày 03/01/2023./.