Đường dây nóng: 0218 3909 192
13/09/2022 10:50:45
Phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) ngày 15/9/2022, thứ Năm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì  vào hồi 08 giờ 00’ ngày 15/9/2022, thứ Năm, tại Trụ sở Chính phủ kết nối với Phòng họp số 3, tầng 3 - Văn phòng UBND tỉnh và Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố từ lúc kiểm tra, vận hành thử nghiệm hệ thống đến lúc từ kết thúc Hội nghị.

Thời gian kiểm tra, vận hành chạy thử nghiệm hệ thống: Bắt đầu từ 15h00’ ngày 14/9/2022 (thứ Tư)./.