Đường dây nóng: 0218 3909 192
10/09/2022 14:48:46
Phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) ngày 12/9/2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) về “Công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì vào hồi 08 giờ 00’ ngày 12/9/2022 (thứ Hai) tại Trụ sở Chính phủ kết nối với Phòng họp số 3, tầng 3 – Văn phòng UBND tỉnh và Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Công ty Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố từ lúc kiểm tra, vận hành thử nghiệm hệ thống đến lúc kết thúc Hội nghị.

Thời gian kiểm tra, vận hành chạy thử nghiệm hệ thống: Bắt đầu từ 15h00’ ngày 11/9/2022 (Chủ nhật)./.