Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/09/2022 09:39:54
Phục vụ hội nghị trực tuyến ngày 21/9/2022

Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác phòng chống thiên tai 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022” trên địa bàn tỉnh, được diễn ra từ  14h00’ ngày 21/9/2022, thứ Tư tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 9h00’ ngày 21/9/2022 (Theo Công văn số 7885/VPUBND-THCB ngày 19/9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh./.