Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/09/2022 15:44:22
Phục vụ hội nghị trực tuyến ngày 13/9/2022

Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh để “Nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 10 tháng 9 năm 2022” do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì được diễn ra vào hồi 14h00’ ngày 13/9/2022, thứ Ba (theo Giấy mời họp số 337/GM-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh)) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 9h00’ ngày 13/9/2022./.