Đường dây nóng: 0218 3909 192
09/01/2023 16:58:26
Phục vụ hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh ngày 10/01/2023

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình vào hồi 14h00’ ngày 10/01/2023, thứ Ba (theo Giấy mời họp số 11/GM-BCĐ ngày 06/01/2023 của Ban Chỉ đạo) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 9h00’ ngày 10/01/2023 (thứ Ba)./.