Đường dây nóng: 0218 3909 192
03/01/2023 15:59:20
Phục vụ hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh ngày 04/01/2023

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2022 với sự chủ trì của đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, diễn ra từ  14h00’ ngày 04/01/2023, thứ Tư (theo Giấy mời họp số 510/GM-BCĐ ngày 28/12/2022 của Ban Chỉ đạo phát triển kính tế tập thể tỉnh) tại Phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh kết nối với Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo để kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cử cán bộ kiểm tra, vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị.

- Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở UBND các huyện, thành phố.

Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống được tiến hành từ 10h00’ ngày 04/01/2022 (thứ Tư)./.