Đường dây nóng: 0218 3909 192
08/08/2022 14:10:17
Phục vụ Hội nghị nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/8/2022 (4 cấp)

Phục vụ Hội nghị nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/8/2022 (4 cấp)

Hội nghị trực tuyến (4 cấp) toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào hồi 8h00’ ngày 09/8/2022, Thứ Ba.

Thời gian kiểm tra, vận hành chạy thử nghiệm hệ thống: Bắt đầu từ 15h00’  ngày 08/8/2022 (thứ Hai)./.

CV_6543.pdf