Đường dây nóng: 0218 3909 192
13/09/2022 16:08:45
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn qua tỉnh Hòa Bình)

Ngày 29/8/2022, tại Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 171/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình).

           

       Ảnh: Điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tiếp nối với dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. 

Dự án đầu tư với mục tiêu của là: (1) Hoàn thiện kết nối tuyển cao tốc Hỏa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La), tạo tiền đề hoàn thiện tuyến cao tốc CT.03 (Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên) theo Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hình thành đường giao thông liên vùng: Sơn La, các tỉnh Tây Bắc - Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ đó phát huy khả năng khai thác của toàn bộ mạng lưới giao thông liên vùng. (2) Tạo điều kiện phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế sau đại dịch; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình - Sơn La nói riêng. (3) Bổ sung sự lựa chọn di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến khu du lịch hồ Hòa Bình, các huyện Đà Bắc, Mai Châu và Mộc Châu tỉnh Sơn La, thay đổi tỉnh trạng đường độc đạo của Quốc lộ 6. Tạo điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ du lịch tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc, thu hút nguồn lực khai thác quỹ đất chưa sử dụng, nâng cao tính cơ động, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến thuộc tuyển đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu với tổng chiều dài khoảng 32,5km. Điểm đầu tại vị trí khoảng Km19+000 thuộc địa phận thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Điểm cuối tại vị trí khoảng Km51+500 thuộc địa phận xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thiết kế, xây dựng tuyến đường với bình đồ, trắc dọc và các yếu tố hình học đảm bảo theo Tiêu chuẩn TCVN 5729:2012 (Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế); tốc độ thiết kế 80km/h, những đoạn tuyến có địa hình khó khăn tốc độ thiết kế 60km/h, đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Giai đoạn hoàn thiện: Thiết kế theo Tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729:2012) có quy mô chiều rộng nền đường 22m, chiều rộng mặt đường 14m với 04 làn xe, chiều rộng dải phân cách và dải an toàn 1,5m, chiều rộng dải dừng xe khẩn cấp 5,0m, chiều rộng lề đất 1,5m; xây dựng hoàn thiện công trình cầu, công trình hầm, hệ thống thoát nước dọc, ngang phù hợp với quy mô đường; xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn hiện hành

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 9.777 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1: Năm 2022: Chuẩn bị đầu tư; từ năm 2023 - 2025: Thực hiện đầu tư./.

                                                        Thanh Loan