Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 19:57:34
Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về  phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình với chủ đề "Thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác, lao động, sản xuất và học tập lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh”.

Theo đó, Mục đích của Kế hoạch này là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 135 năm đấu tranh, xây dựng, phát triển và 30 năm sau khi tái lập tỉnh Hòa Bình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh cũng như trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

Nội dung thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và phòng chống tham nhũng; phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh...

Đối tượng thi đua: Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội cấp tỉnh, các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Thời gian thi đua: Từ tháng 4/2021 đến khi tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh./.

                                                                                                                                                                                                 Hùng Trường