Đường dây nóng: 0218 3909 192
06/05/2015 00:00:00
Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn quý II

Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn quý II

Ngày 05/5/2015, Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16. Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn cơ quan trong Quý II/2015 được đặt ra như sau:

- Tham mưu, tổ chức tốt Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 03 Văn phòng cấp tỉnh (28/8/1945-28/8/2015);

- Tham mưu, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng phong trào thi đua năm 2015;

- Nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho công đoàn viên nhằm động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2015.

 

                                                                                    Thế Cương (TH)