Đường dây nóng: 0218 3909 192
26/10/2020 15:02:43
Mời họp UBND tỉnh thường kỳ thang 10 năm 2020

UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Thời gian 8h00' ngày 30/10/2020. Địa điểm: Phòng họp số 3, tẩng 3, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.

MH373.pdf