Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/10/2020 15:33:09
Mời họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 (thay thế Giấy mời số 373/GM-UBND ngày 26/10/2020)

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

MH383.pdf