Đường dây nóng: 0218 3909 192
17/12/2018 00:00:00
Mời họp trực tuyến Tiếp công dân ngày 18/12/2018

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về “Thực tiễn công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (theo giấy mời họp số 427/MH-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh).

- Chủ trì : Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thời gian: từ 08h00', ngày 18 tháng 12 năm 2018 (thứ Ba);

- Địa điểm:

    + Ở tỉnh: Hội trường trụ sở Tiếp công dân tỉnh

    + Ở huyện: Tại phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thành phố.

                 (Lịch test: 15h 00' ngày 19/12/2018)