Đường dây nóng: 0218 3909 192
23/11/2018 00:00:00
Mời họp trực tuyến Tiếp công dân chuyên đề Quý 4 - 2018

Mời họp trực tuyến Tiếp công dân chuyên đề Quý 4 - 2018

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về “Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất, những tồn tại, vướng mắc và giải pháp để hạn chế khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (theo Giấy mời họp số 403/GM-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh).

- Chủ trì : Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thời gian: từ 08h, ngày 03 tháng 12 năm 2018 (thứ Hai);

- Địa điểm:

Ở tỉnh: Tại điểm cầu Hội trường trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

+ Ở huyện: Tại phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.