Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/06/2020 13:46:12
Mời họp trực tuyến của Chính phủ tháng 7 năm 2020

 Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tháng 7 năm 2020 (Nội dung  chi tiết trong file đính kèm)

GM211.pdf