Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/06/2016 00:00:00
Mời họp tập huấn kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản

Mời họp tập huấn kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản

Văn phòng UBND dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn để kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (Giai đoạn II: gồm 16 sở, ngành và 8 huyện thành phố ):

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28/6/2016.

- Địa điểm: Hội trường (tầng 3), Sở Thông tin và Truyền thông.

( Nội dung chi tiết Giấy mời trong file đính kèm)