Đường dây nóng: 0218 3909 192
01/06/2020 13:55:48
Mời họp nghe báo cáo về triển khai Cổng DVC, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh; phần mềm Một cửa điện tử cấp tỉnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

Nội dung trong file đính kèm

MH181.pdf