Đường dây nóng: 0218 3909 192
08/04/2021 09:24:15
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.852.262

Ngô Ngọc Mỹ

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.852.068

Nguyễn Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.894889

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.895.550