Đường dây nóng: 0218 3909 192
15/04/2022 10:32:01
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

  Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.852.626

  Ngô Ngọc Mỹ`

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.852.068

  Nguyễn Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.894.889

  Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

0218.895.550

  Vũ Tuấn Dũng

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.858778