Đường dây nóng: 0218 3909 192
19/02/2021 09:26:20
Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình

Họ tên

Chức danh

Bùi Văn Khánh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Toàn

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Chương

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đinh Công Sứ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quách Tất Liêm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh