Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/12/2020 09:22:04
Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020

Năm 2020, Ban Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình đã tiếp 340 đoàn gồm 798 lượt công dân trong đó trên 20 đoàn đông người. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, Công dân đến khiếu nại, tố cáo  có 126 đoàn với 280 lượt công dân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 17 đoàn với 30 công dân, đối với các đoàn còn lại đã được Ban tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân được đảm bảo an toàn.

Trong năm, đã tiếp nhận 923 đơn thư (trong đó: Khiếu nại 176 đơn; tố cáo 208 đơn; kiến nghị, phản ánh 539 đơn). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật./.

                                                                                                                                                                                                Hồ Thắng