Đường dây nóng: 0218 3909 192
17/01/2019 00:00:00
Kết quả bình xét thi đua công đoàn năm 2018

Kết quả bình xét thi đua công đoàn năm 2018

Ngày 25/12/2018,,Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công đoàn viên chức tỉnh (CĐVC) đã họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 như sau:

Trên cơ sở Tờ trình đề nghị của các Khối thi đua CĐCS và tờ trình đề nghị của các CĐCS và báo cáo thành tích các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Công đoàn viên chức tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận, lựa chọn trình Ban Thường vụ CĐVC tỉnh và công đoàn cấp trên.

Kết quả Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được đề nghị những danh hiệu sau:

1. Tập thể Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh được đề nghị tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Cá nhân:

- Đồng chí Phạm Anh Quý được đề nghị tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Hùng Trường được đề nghị tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Đồng chí Lê Quang Toàn được đề nghị tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Công đoàn VPUBND tỉnh thông báo kết quả xét khen thưởng đến các tổ CĐ, các công đoàn viên được biết./.

                                                                          Vũ Thế Cương