Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/09/2020 10:24:05
Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình 05 năm 2021 - 2025. Ngày 15/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác Xúc tiến đầu tư: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng tài liệu, ấn phẩm; Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; Đào tạo tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; Hợp tác về Xúc tiến đầu tư

2. Công tác Xúc tiến thương mại: Biên tập, phát hành các ấn phẩm, tài liệu (Bản tin, tờ rơi, tập gấp,...) để tuyên truyền, quảng bá thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh. Tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy các hoạt động kết nối, giao thương. Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch thương mại ở trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; xây dựng các ấn phẩm quảng bá hoạt động xúc tiến thương mại. Tổ chức các gian hàng tỉnh Hòa Bình tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ, triển lãm thương mại tại các tỉnh, thành phố trong nước giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức Hội chợ vùng thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện (hội chợ, phiên chợ,...) trong dịp kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.

3. Công tác Xúc tiến du lịch : Biên tập, phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giới thiệu du lịch Hòa Bình các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; các tour, tuyến, khu, điểm, sản phẩm du lịch và tiềm năng thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình; Tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước, tổ chức các đoàn famtrip, presstrip nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước để kết nối các tour, tuyến đưa khách tham quan du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tham gia các chương trình liên kết phát triển du lịch các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng.

4. Công tác Dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp: Về hỗ trợ doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu, xuất bản ấn phẩm, tài liệu; Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách của tỉnh trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch hàng năm. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ; Đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh nhằm thu hút các dự án mang tính động lực quan trọng, có sức lan tỏa để bứt phá phát triển kinh tế ; Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ...

                                                                                                                                                                                                                    Hùng Dũng