Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/01/2023 09:56:23
Họp về về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm vốn đầu tư công do Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư (Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm; Thời gian: Từ 8h00 ngày 03/02/2023 )

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm vốn đầu tư công do Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, như sau (Theo Giấy mời họp số 27/GM-UBND ngày 30/01/2023):

Chủ trì: Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành phần:

- Giám đốc các Sở, Ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hoà Bình.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Thời gian: Từ 8h00” ngày 03 tháng 02 năm 2023 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng họp số 04, tầng 04, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.