Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/11/2022 10:15:59
Họp về quyết toán dự án đường đường Hòa Lạc - Hòa Bình và nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT (Thời gian: Từ 14h00’, ngày 23/11/2022)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp về quyết toán dự án đường đường Hòa Lạc - Hòa Bình và nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT (Theo Giấy mời họp số 450/GM-UBND ngày 22/112022)

1. Chủ trì: Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thành phần:

- Giám đốc các Sở, Ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình.

3. Thời gian: Từ 14h, ngày 23/11/2022 (thứ Tư)

4. Địa điểm: Phòng họp số 03, tầng 03, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.