Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/11/2022 10:07:21
Họp đôn đốc tiến độ dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Thời gian: Từ 8h00” ngày 23/11/2022).

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đôn đốc tiến độ dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000- Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình).

1. Chủ trì: Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thành phần:

- Giám đốc các Sở, Ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Đà Bắc và Mai Châu.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

3. Thời gian: Từ 8h00” ngày 23/11/2022 (thứ 4)

4. Địa điểm: Phòng họp số 03, tầng 03, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Theo Giấy mời họp số 449/GM-UBND ngày 22/112022 của UBND tỉnh)./.