Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/09/2022 11:16:48
Hội nghị trực tuyến về Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 (Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào hồi 08h00’, ngày 23/9/2022, thứ Sáu)

Tại điểm cẩu tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh mời dự họp như sau (Theo Giấy mời 359/GM-UBND ngày 22/9/2022):

1. Thành phần                                                                                      

- Đồng chí Đinh Công Sứ  - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Dân tộc, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình;

- Lãnh Đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Các tổ chức kinh tế hợp tác và doanh nghiệp liên kết tại tỉnh (giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

- Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Hòa Bình.

- Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình.

- Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Hoà Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin.

2. Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thời gian: 08 giờ, ngày 23/9/2022 (thứ sáu)./.