Đường dây nóng: 0218 3909 192
08/11/2022 17:35:37
Hội nghị trực tuyến triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo (Thời gian: Từ 08h00’ ngày 11/11/2022)

Tại tỉnh Hòa Bình,  Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến như sau (Theo Giấy mời họp số 428/GM-UBND ngày 08/11/2022):

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 11/11/2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm và thành phần

2.1. Tại điểm cầu của tỉnh

- Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.

- Thành phần:

+ Văn phòng UBND tỉnh: đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Phòng Nội chính – Văn xã - Kiểm soát TTHC; đại diện Phòng Hành chính – Tổ chức.

+ Các Sở, Ban, ngành: Đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC (02 người/đơn vị) các Sở, Ban, ngành: Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh.

+ Lãnh đạo và chuyên viên liên quan đến xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập).

2.2. Tại điểm cầu cấp huyện

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và công chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC; đại diện các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn liên quan đến việc triển khai Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (thành phần cụ thể do địa phương tự quyết định)./.