Đường dây nóng: 0218 3909 192
02/02/2023 10:07:16
Hội nghị trực tuyến Tổng kết an toàn giao thông năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết an toàn giao thông năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023” do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì.

1. Điểm cầu truyền hình UBND tỉnh: Tại Phòng họp số 04, tầng 4, trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành phần:

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban ATGT tỉnh: Quách Tất Liêm

- Các Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Các Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh:

+ Lãnh đạo các Sở, Ngành: Giao thông vận tải; Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Tư pháp; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Xây dựng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh;

+ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh;

+ Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

+ Phó trưởng phòng Quản lý, Bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông, Khu Quản lý đường bộ I;

+ Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ I.1- Khu Quản lý đường bộ I;

+ Đội trưởng Đội Thanh tra An toàn đường thủy nội địa số 9.

Ủy ban nhân dân tỉnh mời:

Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh (Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh), Tòa án tỉnh.

2. Điểm cầu truyền hình UBND các huyện, thành phố Hòa Bình: Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thành phố Hòa Bình.

Thành phần:

- Ban ATGT các huyện, thành phố Hòa Bình

- UBND các huyện, thành phố Hòa Bình chịu trách nhiệm mời các đơn vị có liên quan cùng tham dự Hội nghị.

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 07/02/2023 (thứ Ba).

(Theo Giấy mời họp số 31/GM-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh)./.