Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/11/2022 09:58:37
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực (thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 24/11/2022)

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh mời họp như sau (Theo Giấy mời họp số 448/GM-UBND ngày 22/112022):

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh;

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Tổng Biên tập Báo Hoà Bình;

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có liên quan (giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mời).

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 24/11/2022 (thứ Năm).

Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.