Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/09/2022 16:33:26
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào hồi 08h’00’ ngày 26/9/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị trực như sau (Theo Giấy mời số 360/GM-UBND ngày 22/9/2022):

1. Thành phần:

- Mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

- Mời đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giám đốc Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc nhà nước Hòa Bình.

- Giám đốc các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh (ODA, Dân dụng, Giao thông, Nông nghiệp).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Thời gian: Từ 08 giờ đến 12 giờ, thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022.

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 3 tầng 3 - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh./.