Đường dây nóng: 0218 3909 192
13/09/2022 10:46:31
Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Tại tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến như sau (Theo Giấy mời họp số 341/GM-UBND ngày 13/9/2022):

1. Thời gian: 8h00’, thứ Năm ngày 15/9/2022.

2. Địa điểm và thành phần

2.1. Tại điểm cầu của tỉnh

- Chủ trì: Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh mời: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công Thương; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Y tế; Ban Dân tộc; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Điện lực Hòa Bình; Viễn thông Hòa Bình; Bưu điện tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố

- Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Các thành phần có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện triệu tập.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./.