Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/08/2022 11:27:21
Hội nghị trực tuyến giao ban đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh mời họp:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

            - Lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;

            - Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

            - Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh.

            - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mời);

- Chủ tịch Liên đoàn lao động các huyện, thành phố; Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố (giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời);

  2. Thời gian:  01 buổi chiều, từ 13 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2022.

 3. Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 2 toà nhà VNPT đường QH7 phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình (Đối diện Quảng trường)./.

GM_285.pdf