Đường dây nóng: 0218 3909 192
23/03/2023 13:56:30
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Chủ trì: TTCP Phạm Minh Chính; Thời gian: Ngày 03/4/2023, sáng từ 8h-11h30, chiều từ 14h-17h30)

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh mời đại biểu dự Hội nghị (Theo Giấy mời họp số 112/MH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh) như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các đồng chí là Giám đốc các Sở, ban, ngành;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban QL các KCN, Cục thuế, Cục thống kê, BHXH tỉnh, KBNN tỉnh, NHNN tỉnh, TTXTĐTTM&DL.

2. Thời gian: Ngày 03 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai).

(Sáng từ 08 giờ đến 11h 30 phút; Chiều từ 14h00 đến 17h 30 phút).

3. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành đơn vị liên quan chuẩn bị bài tham luận của Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung nêu tại điểm 1, mục V; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 01/4/2023.

Đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị chủ động cập nhật nội dung, chương trình, tài liệu cuộc họp trên hệ thống phòng họp không giấy tờ (E-CABINET)./.