Đường dây nóng: 0218 3909 192
06/01/2023 08:09:45
Hội nghị trực tuyến (Bộ Ngoại giao) Tổng kết ngành Ngoại giao năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh mời họp (theo Giấy mời họp số 07/GM-UBND ngày 04/01/2023) như sau:

Chủ trì tại điểm cầu Hoà Bình: Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành phần:

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh.

Thời gian: Từ 08h00’ thứ Ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 3, Tầng 3, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh./.