Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/11/2022 13:59:46
Hội nghị trực tuyến “Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Thời gian: Từ 14h00” ngày 16/11/2022)

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh mời họp như sau (Theo Giấy mời họp số 436/GM-UBND ngày 14/112022):

- Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc và Mai Châu.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Thời gian: Từ 14h00” ngày 16 tháng 11 năm 2022 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng họp số 03, tầng 03, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.