Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/09/2022 11:28:58
Hội nghị trực tuyến ” Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội”

Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh mời họp như sau (theo Giấy mời số 358/GM-UBND ngày 22/9/2022):

* Thành phần:

- Chủ trì: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ;

- Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc: Công ty Cổ phần Biopharm Hòa Bình, Công ty Cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi T&T 159 Hòa Bình, Công ty Cổ phần nghiên cứu phát triển dược liệu Hòa Bình, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Phương Huyền.

- Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ (Giao Sở Khoa học và Công nghệ mời tham dự).

* Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 50 phút, Thứ sáu, ngày 23/9/2022.

* Địa điểm: Tại Phòng họp số 03, Tầng 3, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh./.