Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:59:19
Hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2020 ước đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 8,69% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng của năm 2020 ước đạt 24.324 tỷ đồng, tăng 6,44% so với cùng kỳ, thực hiện 56,56% kế hoạch năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2020 ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 9,44% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 19.605 tỷ đồng, tăng 6,17% so với cùng kỳ, thực hiện 52,03% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2020 ước đạt 83,251 triệu USD, tăng 7,35% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 406,38 triệu USD, giảm 12,12% so với cùng kỳ, thực hiện 41,17% kế hoạch năm. Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 74,053 triệu USD, tăng 7,02% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 384,055 triệu USD, giảm 12,24% so với cùng kỳ, đạt 40,9% kế hoạch năm; Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 4 triệu USD, tăng 14,29% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 21,325 triệu USD, giảm 9,93% so với cùng kỳ, đạt 46,87% kế hoạch năm.

Kim ngạch nhập khẩu 7/2020 ước đạt 107,5 triệu USD, tăng 46,26% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 401,2 triệu USD, tăng 10,52% so với cùng kỳ, đạt 43,58% kế hoạch năm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 ước tăng 0,15% so với tháng trước, tăng ở các nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; điện, nước, chất đốt & vật liệu xây dựng; văn hóa, giải trí & Du lịch

                                                                                                                                                                                                            Ngọc Tuyên