Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2021 20:32:59
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2021

Trong tháng 5/2021, ngoài việc chỉ đạo điều hành xử lý các công việc thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì và tham dự 22 cuộc họp; 7 hội nghị của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; 21 chuyến công tác kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Một số hoạt động nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 5/2021: Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án cầu Hòa Bình 6; Thăm học tập khu xử lý rác tại Hưng Yên; Họp nghe báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công; Họp tháo gỡ vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; Họp Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Hòa Bình năm 2021; Họp Ban chỉ đạo dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố; Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Họp Hội đồng nhân dân dân tỉnh kỳ họp thứ 22. Kiểm tra Công tác phòng chống dịch Covid và công tác bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra tiến độ một số Dự án giao thông.

                                                                                                                                                                                                        Ngọc Tuyên