Đường dây nóng: 0218 3909 192
30/03/2023 11:21:35
Hoãn họp trực tuyến (toàn quốc) về tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc hoãn cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội (Theo Công văn số 412/UBND-KTN ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh)./.