Đường dây nóng: 0218 3909 192
02/02/2023 10:24:02
Hoãn họp tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm vốn đầu tư công do Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Do có việc đột suất, Ủy ban nhân dân tỉnh hoãn cuộc họp họp theo Giấy mời số 27/GM-UBND ngày 30/01/2023 đến 14h00’ ngày 07/02/2023 (thứ Ba), tại Phòng họp số 04, tầng 04, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đồng chí Giám đốc các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố biết, thực hiện.

(Theo Công văn số 114/UBND-KTN ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh)./.