Đường dây nóng: 0218 3909 192
31/08/2021 09:25:44
Doanh thu ngành vận tải toàn tỉnh giảm nhiều do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tháng 8/2021 ước thực hiện tổng doanh thu ngành vận tải toàn tỉnh đạt 59.378,2 triệu đồng, so với tháng trước giảm 11,23%, so với cùng kỳ năm trước giảm 49,7%. Trong đó:

- Doanh thu vận tải hành khách thực hiện đạt 17.178,3 triệu đồng, khối lượng hành khách luân chuyển đạt 21.204,52 nghìn người Km. So với tháng trước doanh thu vận tải hành khách giảm 27,54%, so với cùng kỳ năm trước giảm 70,09%.

- Doanh thu vận tải hàng hóa thực hiện đạt 36.588,2 triệu đồng, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 21.069,48 nghìn tấn Km. So với tháng trước doanh thu vận tải hàng hóa giảm 3,22%, so với cùng kỳ năm trước giảm 36,9%.

- Doanh thu từ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 5.611,7 triệu đồng so với tháng trước tăng 4,39%, so với cùng kỳ năm trước tăng 113,62%.

                                                                                                                                                                                                            Bích Hòa